Yrityksen laatupolitiikka

Seuraavassa otteita yrityksemme laatupolitiikasta:

Yrityksen laatukäsikirjassa on kuvaus yrityksen toiminnasta ja sen tarkoituksena on edelleen parantaa yrittäjän ja asiakkaan välistä kanssakäymistä. Päämääränä on tehokas ja taloudellinen yritystoiminta.
Henkilöstömme tuntee ja ymmärtää yrityksen laatupolitiikan sekä noudattaa laatujärjestelmää. Laatujärjestelmää ylläpidetään yrityksen toiminnan kehittyessä, jotta se vastaa käytäntöä.

Kaikissa töissä selvitetään asiakkaan vaatimukset ja vastuut. Työmaista tulee työmaakohtaiset korjuuohjeet asiakkaalta. Varmistetaan , että ohjeet ja vaatimukset täytetään ja todennetaan erikseen sovitulla tavalla. Työmaasta jää kirjallinen dokumentti yrittäjän arkistoitavaksi tai dokumentit säilyvät tiedostona koneella, josta ilmenevät työmaan ohjeet, muutokset sekä poikkeukselliset ja ongelmalliset asiat.

Yritysjohto vastaa edellytyksistä tehdä laadukasta työtä tarkoitukseen sopivilla ja ajanmukaisilla koneilla. Yritysjohto panostaa oman työn suunnitteluun ja toiminnan järkeistämiseen sekä vastaa laatujärjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta.

Työntekijät vastaavat oman työnsä suorituksesta ja noudattavat sekä kehittävät laatujärjestelmää.
Yrityksemme panostaa ongelmakohtien ja virheiden ennaltaehkäisyyn sekä toiminnan tehokkuuteen.
Tarkoituksena on luoda ja ylläpitää turvallisia työoloja, laitteita ja työmenetelmiä.

Ymmärrämme toimintamme keskeisen roolin ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Varmuuden vuoksi kuljetamme aina tarvittavia suojelu- kuten öljyntorjuntavälineitä mukana työmailla.
Työntekijämme ovat ammattitaitoisia ja ylläpidämme sekä parannamme osaamistamme tarpeen mukaan.
Yritystoimintamme on oltava kannattavaa ja yritystoimintaa kehitetään jatkuvasti omilla palaute- ja seurantajärjestelmillämme mm. asiakaspalautteella.